Nghị định 174 có hiệu lực khi nào?

Nghị định 174 ban hành ngày 30/12/2016 của Chính phủ có hiệu kể từ 01/01/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

Một trong những nội dung mới của Luật kế toán 2015 là tài liệu kế toán điện tử. Cụ thể như sau:
Chứng từ kế toán và sổ kế toán của các đơn vị kế toán trước khi đưa vào lưu trữ phải được in ra giấy để lưu trữ theo quy định trừ trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ trên phương tiện điện tử. Việc lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải đảm bảo tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.
Đơn vị kế toán sẽ in ra giấy các tài liệu kế toán lưu trữ trên phương tiện điện tử, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng (phụ trách kế toán) và đóng dấu (nếu có) để cung cấp theo thời hạn yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm toán theo quy định.
Tài liệu kế toán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đầu tư phải được lưu trữ tại đơn vị kế toán ở Việt Nam. Khi kết thúc hoạt động tại việt Nam, người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định nơi lưu trữ tài liệu kế toán trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo Luật sư Nguyen Huyen My Giám Đốc Legal Direct