Thu hút FDI đạt hơn 18,7 tỷ USD sau 9 tháng năm 2022