TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn phát triển dự án xây dựng nhà máy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, Legal Direct hỗ trợ các nhà đầu tư từ A đến Z; từ khâu đánh giá ban đầu để lựa chọn địa điểm đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư cần thiết như xin chấp thuận chủ trương, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến khi dự án đầu tư được cấp quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, chúng tôi có kinh nghiệm với các dự án chia tách, sáp nhập doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án.

Tư vấn và nghiên cứu địa điểm đầu tư

Legal Direct trực tiếp tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đưa ra bảng phân tích các lựa chọn địa điểm đầu tư khác nhau liên quan trực tiếp tới môi trường đầu tư, vị trí địa lý, thuận tiện về giao thông, tiện ích cần thiết, điều kiện cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, cấp nước, hạ tầng mạng và viễn thông …và đặc biệt là lực lượng lao động và các ưu đãi đầu tư ở từng khu vực tiềm năng.

Tư vấn xin chấp thuận chủ trương cho dự án đầu tư

Legal Direct sẽ lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và nộp cho các cơ quan có thẩm quyền để những cơ quan này tiến hành thẩm định hồ sơ của nhà đầu tư.

Tư vấn xin chứng nhận đăng ký đầu tư

Legal Direct tư vấn lập báo cáo khả thi của dự án, bản giải trình kinh tế kĩ thuật của dự án, thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức để được thẩm duyệt và nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Chúng tôi cũng soạn thảo các văn bản giấy tờ cần thiết và đăng ký thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư

Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án đầu tư

Legal Direct hỗ trợ các nhà đầu tư thự hiện các thủ tục về đất đai bao gồm kiểm tra tình trạng pháp lý của khu đất dự kiến đầu tư, bồi thường và giải phóng mặt bằng, thay mặt chủ đầu tư theo sát quá trình tục thẩm định giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất chủ đầu tư, hợp đồng thuê đất với Nhà nước hoặc nhà đầu tư hạ tầng của các khu, cụm công nghiệp.

Tư vấn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Legal Direct sẽ soạn thảo các văn bản giấy tờ cần thiết để xin giấy phép đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.